2016.12. Projekt PEPS/PEPP  – posiedzenie zarządu FECIF w Paryżu

2016.12. Projekt PEPS/PEPP – posiedzenie zarządu FECIF w Paryżu

W ramach grupy opracowującej założenia dla europejskiego systemu „transgranicznych” produktów emerytalnych Remigiusz Stanisławek uczestniczył w obradach Zarządu FECIF w Paryżu. Grupa robocza uzyskała mandat do prowadzenia dalszych prac. Na zdjęciu członkowie Zarządu i przedstawiciele krajowych organizacji doradców finansowych zrzeszonych w FECIF. Międzynarodowa…