Infolinia (10:oo - 15:oo) :: (61) 62 555 22

Fundusze Inwestycyjne - aktualności, nowości

2014-05 Literowy Rating funduszy – mamy znak towarowy!

Ogólnodostępne rankingi funduszy opierały się dotychczas oprócz wyników o punkty, gwiazdki a kiedyś także ‚diamenty’. Przy czym każdy fundusz otrzymywał jedną taką miarę będącą najczęściej wypadkową wyników krótko, średnio i długoterminowych. Naszym zdaniem jednak inwestorzy poszukują bardziej zindywidualizowanego ratingu. Odpowiadającego na potrzeby każdego inwestora indywidualnie.

Dlatego już w 2008 roku rankingi funduszy w poszczególnych grupach można oglądać według ‘profilu’ ostrożnego, rozważnego i agresywnego. W danej sytuacji rynkowej znajdziemy bardziej ‘agresywne’ fundusze niskiego ryzyka i bardziej stabilne (o mniejszej zmienności) fundusze akcji.

W ramach naszych abonamentów wspierających fundusze inwestycyjne dostarczamy kilka różnego rodzaju rankingów.

A od 2010 roku wprowadziliśmy najbardziej przełomową funkcję wśród takich narzędzi – Listę Okazji Inwestycyjnych. A wraz z nią sposób na prezentację w zbiorczy sposób jakości funduszy w krótkim, średnim i długim okresie. Nasz rating literowy.

W ramach abonamentów dostępnych jest wiele dodatkowych miar liczbowych – natomiast podsumowaniem tych liczb są literowe oceny zbiorcze.

Mamy już znak towarowy!

Opracowany przez Opiekuna Inwestora graficzny sposób prezentacji ratingów funduszy inwestycyjnych jest już zastrzeżonym znakiem towarowym.

Dziś otrzymaliśmy drukowany certyfikat, na czerpanym papierze z ministerialnymi pieczęciami:)

Oto jak wygląda certyfikat.

W przeciwieństwie do zwykłej punktacji nasz system ocen wizualnie informuje o jakości zarządzania w różnych przedziałach czasu. Dając znacznie więcej informacji – ale jednocześnie potwierdzając, że nie ma jednego najlepszego funduszu dla każdego.

  • Jeżeli dla inwestora istotne są wyniki krótkoterminowe, nie będzie zważał na słabszą ocenę dla inwestycji długoterminowej.
  • Porównując dwa fundusze o tych samych ocenach średnio- i długoterminowych a różnych ocenach dla inwestycji krótkoterminowej łatwiej wybrać ten, który ostatnio uzyskuje lepsze wyniki.

Dodatkowo przechowujemy historię ratingów – pokazując ich zmiany w czasie.

Jeden rzut oka wystarczy aby określić jak zmieniała się jakość funduszu w przeszłości. Fundusz AAA to lider non stop uzyskujący świetne wyniki w długim ale i krótkim okresie, fundusz AAD to fundusz, który ostatnio miał istotne problemy z uzyskiwanymi wynikami. Fundusz DDA co prawda ma doskonałe wyniki krótkoterminowe ale … w średnim i długim okresie z reguły zawodził. Co daje inwestorowi do myślenia…

Wykorzystanie w prezentacji zbiorczych ocen funduszy inwestycyjnych

Literowy sposób prezentacji wyników może być stosowany w różnych rankingach. Między innymi:

  • Ranking dla aktywnego zarządzania – czyli ranking krótkoterminowy obejmujący analizy 2-tygodniowe / miesięczne i trzymiesięczne – dostępny jest w ramach abonamentów portalu Opiekun Inwestora. Pozwala dobierać fundusze, które uzyskują obecnie wyróżniające się wyniki i – w połączeniu z systemem monitorowania (np. Kroczący Stop Loss) pozwalają na aktywne inwestowanie (w praktyce oznaczające kilka zmian portfela w ciągu roku)
  • Oceny zbiorcze funduszy – to ranking oparty o analizy półroczne / roczne i dwuletnie. Prezentuje długoterminową analizę funduszy stawiając na stabilność jakości zarządzania i osiąganych wyników w długim okresie. Doskonały dla długoterminowych porównań funduszy. Ten ranking będzie udostępniany w portalu Opiekun Inwestora oraz na blogu w formie cyklicznych raportów.

Zgłoszenie w urzędzie patentowym


Nasz znak towarowy ochrania sposób prezentowania ocen w ratingu funduszy inwestycyjnych opartego na dwóch / trzech literach (A,B,C,D) pokazujących w sposób zbiorczy statystyczną jakość funduszu w ostatniej sytuacji rynkowej.

Fundusz z oceną zbiorczą CAB (w rankingu płatnym, krótkoterminowym) to fundusz, który który:

  • dla analizy kwartalnych wyników (badanie kroczących wyników za okres 9 miesięcy) uzyskał ocenę C
  • dla analizy miesięcznych wyników (badanie kroczących wyników za okres 3 miesięcy) uzyskał ocenę A
  • dla analizy wyników dwutygodniowych (badanie kroczących wyników za okres 6 tygodni) uzyskał ocenę B

Szczegółowy opis znaczenia oznakowania literowego przedstawię osobno. W większości przypadków wystarczy po prostu informacja, że „A” oznacza świetne wyniki, „B” wyniki dobre, „C” wyniki przeciętne a „D” wyniki słabsze.

Porównując fundusz z oceną zbiorczą CAB oraz ADB widzimy, że oba fundusze krótkoterminowo mają dobre i podobne wyniki (B), w średnim terminie pierwszy fundusz uzyskiwał świetne wyniki, podczas gdy fundusz drugi miał wyniki bardzo słabe. Z kolei długoterminowo to fundusz drugi doskonale zarabiał. W praktyce ważniejsza jest ocena w krótszym terminie – dlatego lepszym funduszem (w oparciu o ranking) będzie fundusz CAB – ponieważ druga litera ‚A’ jest ‚lepsza’ od oceny ‚D’ w funduszu drugim.

Przykład wykorzystania – lista okazji inwestycyjnych

Poniżej przykładowy wygląd aktualnej listy okazji inwestycyjnych – bazującej na krótkoterminowej analizie funduszy.Nie wierz nam na słowo. Sprawdź nas!
Top
Piątek 30.10.2020 o 20:00 comiesięczne spotkanie online i omówienie okazjiSprawdź
+