Rodo/Ryzyka

Jedynie lokaty bankowe i obligacje skarbowe można określić inwestycjami bez ryzyka. Każda inna forma inwestowania związana jest z ryzykiem utraty części lub nawet całości zainwestowanej kwoty.Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie pieniędzy  a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym.