W ramach grupy opracowującej założenia dla europejskiego systemu „transgranicznych” produktów emerytalnych Remigiusz Stanisławek uczestniczył w obradach Zarządu FECIF w Paryżu.
Grupa robocza uzyskała mandat do prowadzenia dalszych prac.

Na zdjęciu członkowie Zarządu i przedstawiciele krajowych organizacji doradców finansowych zrzeszonych w FECIF. Międzynarodowa grupa pasjonatów pracujących m.in. nad regulacjami branży doradztwa. Na zdjęciu przedstawiciel Polski (Remigiusz Stanisławek na końcu stołu po lewej), Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwajcarii, Hiszpanii, Czech, Belgi, Luksemburga…

Tuż przed spotkaniem zarządu temat PEPS był przedmiotem konsultacji w ramach 'public hearing’ projektu w Brukseli.

Przeprowadzone zostały cztery sesje:

  • Is there a need for promoting personal pensions in the EU? Demographic challenges, market developments and innovation.
  • Personal pensions products should be an attractive choice of saving for individuals. How could we ensure an adequate level of investment protection for them? For providers, what distribution model would be the most efficient way of offering this product?
  • Personal pensions products should be simple, transparent and affordable. What essential
    information should be communicated to potential savers? Should switching be allowed? How do we ensure that mobile workers are able to benefit from its portable features?
  • Challenges of implementing an EU Personal
    Pensions Framework.

I zakończył się etap konsultacji: