W maju 2023 Remigiusz Stanisławek po raz siódmy wykłada dwa przedmioty na studiach podyplomowych „Bankowość i doradztwo finansowe” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Studia prowadzone pod kierownictwem dr. Krzysztofa Waliszewskiego.

Tym razem w formie edukacji zdalnej.

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z 2 obszarów tematycznych – Bankowości i Doradztwa finansowego. Program studiów we wskazanych obszarach spełnia europejskie standardy określone przez Związek Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB w przypadku modułu Bankowość oraz Europejską Federację Doradców Finansowych EFFP Europa (European Federation of Financial Professionals) w Bad Homburg (Niemcy) za pośrednictwem Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP) na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego (EFG®European Financial Guide) w przypadku modułu Doradztwo finansowe.

 

Ramowy program przedmiotowy:

Moduł Bankowość zgodny z wymogami Związku Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB przygotowujący do egzaminu na ten certyfikat

1.Ekonomiczna i finansowa struktura obszaru europejskiego

2.Polityka monetarna na obszarze europejskim – eurostystem

3.Produkty, klienci, dystrybucja, konkurencja

4.Klient detaliczny banku

5.Klient korporacyjny banku

6.Klient instytucjonalny z sektora finansowego

7.Zarządzanie potrzebami, ryzykiem i kosztami

8.Etyka w banku

9.Marketing w banku

10.Zarządzanie bankiem

11.Moduł zajęć e-learningowych w dyspozycji Kierownika studiów (Moodle) – nowe zagadnienia w bankowości

12.Seminarium dyplomowe z Bankowości do wyboru

Moduł Doradztwo finansowe zgodny z wymogami Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EFPA Polska przygotowujący do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego EFG®

 

1.Podstawy planowania finansowego

2.Podstawy makroekonomii. Polityka gospodarcza Polityka finansowa

3.Obszary niepewności w gospodarstwie domowym oraz MŚP

4.Produkty ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych oraz MŚP

5.Rynek ubezpieczeń zdrowotnych

6.Regulacje prawne rynku finansowego i elementy prawa cywilnego

7.Przepisy prawa podatkowego – wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej

8.Uwarunkowania procesu inwestowania

9.Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą

10.Inwestowanie w nieruchomości i ich finansowanie

11.Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych

12.Bilans i analiza bilansu w gospodarstwie domowym

13.Rola systemu emerytalnego w planowaniu finansów osobistych

14.Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego

15.System software’owy wykorzystywane w pracy doradcy finansowego

16.Kompetencje psychologiczne doradcy finansowego w obsłudze klienta

17.Elementy etyki

18.Seminarium dyplomowe z Doradztwa finansowego do wyboru