W listopadzie 2010 roku Remigiusz Stanisławek był prelegentem na konferencji poświęconej nowelizacji Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. W prezentacji dotyczącej dyrektywy UCITS wytknął kilka szczegółów które z punktu widzenia inwestorów indywidualnych mogłyby być wprowadzone w sposób bardziej przejrzysty.

Jak zawsze – stanowiąc głos indywidualnych inwestorów.