W ramach abonamentów obsługujemy wszystkie platformy w Polsce

Platformy IKE/IKZE oparte o fundusze inwestycyjne

W portalu możesz monitorować fundusze w ramach wszystkich produktów IKE oraz IKZE.

To nie tylko platformy IKE/IKZE

Inne miejsca inwestowania

Obsługujmy różne typy platform do kupowania funduszy inwestycyjnych. Tak naprawdę wszystkie dostępne w Polsce!

Czy coś pominęliśmy?

Brakuje Twojej platformy?

Jeżeli w portalu brakuje informacji o miejscu w którym kupujesz fundusze inwestycyjne koniecznie nas o tym poinformuj. Dodamy platformę do systemu, a ty otrzymasz dodatkowy 1 miesiąc abonamentu.

Oto jak działają nasze abonamenty

Jak zarządzać funduszami?

W każdym produkcie inwestycyjnym funduszami warto zarządzać. Pomagają w tym abonamenty w naszym portalu.