Infolinia (10:oo - 15:oo) :: (61) 62 555 22

Fundusze Inwestycyjne - aktualności, nowości

Komentarz Remigiusza Stanisławka do propozycji KNF dotyczącej ustawowej obniżki opłat za zarządzanie w funduszach inwestycyjnych

Co zapowiedziała Komisja Nadzoru Finansowego?

Przy okazji wprowadzania przepisów dyrektywy MIFIDII KNF chciałaby dodatkowo (wykraczając poza wymogi dyrektywy) wprowadzić szereg dodatkowych zapisów, z których dwa są istotne dla tego artykułu:

  • wprowadzenie przepisu, który ograniczy wysokość wynagrodzenia stałego pobieranego przez TFI za zarządzanie FIO lub SFIO do nie więcej niż 2% wartości aktywów netto funduszu (subfunduszu – w przypadku funduszy z wydzielonymi subfunduszami) w skali roku, przy jednoczesnym uzależnieniu poziomu wynagrodzenia od rodzaju polityki inwestycyjnej funduszu (subfunduszu) oraz profilu zysku i ryzyka funduszu;
  • wprowadzeniem przepisów ustalających maksymalną wysokość opłaty manipulacyjnej za odkupienie jednostek uczestnictwa – na poziomie 2% wartości środków wypłacanych uczestnikom z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa;

Dlaczego? Według KNF fundusze w Polsce są dużo droższe niż na świecie (polemizuję z tym na tej stronie).

Choć zapewne przypadkowy czytelnik uzna takie obniżki za duży plus.

Moim zdaniem obniżka opłat za zarządzanie zwiększy koszty, które ponosić będą inwestorzy

Być może tylko ja widzę tu znacznie bardziej skomplikowaną sytuację.

Ten temat wymaga wielu wyjaśnień. Tutaj tezy, które stawiam:

  • polskie fundusze otwarte wcale nie są dużo droższe niż fundusze zagranicznych TFI
  • obniżka opłat za zarządzanie spowoduje ostatecznie większy (!) koszt inwestowania dla inwestorów (wiem, że brzmi intrygująco, ale tak będzie)
  • niższe opłaty wcale nie oznaczają większych zysków
  • niższe opłaty mogą oznaczać gorszą jakość zarządzania
  • nawet opłata 0% nie spowoduje, że czasem fundusze nie będą tracić po 30-40%
  • ograniczenie wypłaty części opłaty za zarządzanie dla dystrybutorów (tak zwany kick-back) spowoduje ostatecznie … zwiększenie kosztów dla inwestorów

Zapraszam do lektury i dyskusji

Tej tematyce poświęciłem dwa artykuły na blogu. Komentarze a także inne spojrzenie na ten temat – mile widzianeNie wierz nam na słowo. Sprawdź nas!
Top
Piątek 30.10.2020 o 20:00 comiesięczne spotkanie online i omówienie okazjiSprawdź
+