2017-05 Porównanie wyników funduszy inwestycyjnych z indeksem giełdowym, walutą itp

Inwestując w fundusze rynków zagranicznych warto wiedzieć, że ich wyniki dla inwestorów w Polsce będą (czasem, nie zawsze) zależeć od wyników akcji danego kraju oraz od waluty danego kraju.

Jeżeli inwestujesz w fundusz akcji tureckich, to jego wynik zależeć będzie od giełdy w Turcji oraz od kursu liry tureckiej.

Czasem fundusze w Polsce mogą stosować ‘hedging walutowy do lokalnej waluty’ i zabezpieczać inwestorów przed ryzykiem kursowym. A czasem stosować dość skomplikowany hedging który… odwraca ryzyko walutowe (o czym wie może jeden inwestor na 10000).

W portalu Opiekun Inwestora możesz to łatwo sprawdzić!

Dla wielu funduszy udostępniamy możliwość porównania wyników funduszu do wybranych (od jeden do trzech) innych ‘narzędzi inwestycyjnych’.

Np. walut, indeksów giełdowych, rentowności obligacji czy kursu złota.

UWAGA. Ta funkcjonalność dostępna jest wyłącznie w abonamentach: Profesjonalnym i Standard. Porównania nie są dostępne w abonamencie podstawowym.

Przykłady zastosowania

Fundusze akcji polskich

Możesz porównać do:

  • indeks WIG20 – 20 największych spółek, bez uwzględnienia wpływu dywidend
  • indeks WIG – indeks szerokiego rynku (z dywidendami)
  • indeks sWIG80 – indeks małych spółek

Tu widać, że ARKA Akcji jest faktycznie funduszem dużych spółek…

Łatwiej też zrozumieć dlaczego UniAkcje Małych i Średnich spółek ma wyniki znacznie słabsze od WIG czy WIG20. Akurat pechowo małe spółki nie miały ostatnio dobrych wyników.

Fundusze obligacji skarbowych

 

Tu wyraźnie widać zależność wyników funduszu obligacji skarbowych od rentowności obligacji (jest to zależność odwrotna).

Fundusze obligacji zagranicznych

Jeżeli ktoś kupił fundusz Pioneer Obligacji Dolarowych to nie powinien dziwić się spadkowi 15%….

Fundusze akcji zagranicznych

Na tym przykładzie widać, że Allianz India Equity stosuje zabezpieczenie walutowe. Spadek kursu rupii indyjskiej nie zaszkodził wynikom.

Natomiast Fidelity India Equity stracił na ryzyku walutowym (dla inwestorów w Polsce)

A fundusz NN Japonia (L) obronił się swoim zabezpieczeniem walutowym przed silną złotówką i taniejącym jenem.

Fundusze Gold

To najczęściej fundusze akcji spółek z branży wydobycia czy też przetwarzania rudy złota. Spółki te nie zawsze będą zachowywać się podobnie jak kurs złota. Co widać na przykładzie Black Rock Gold. Wzrost kursu złota (USD) nie pomógł funduszowi.

 

Warto także przeczytać